INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Usuwanie dostępu do Mojej Karty Pacjenta

Jeśli chcesz usunąć dostęp do swojej Karty Pacjenta: Lekarzowi/Personelowi Medycznemu lub Opiekunowi, powinieneś:

1. W widoku Zarządzanie udostępnianiem kliknąć w przycisk SZCZEGÓŁY / ZARZĄDZAJ DOSTĘPEM przy użytkowniku, któremu chcesz usunąć dostęp.
Szczegóły Przycisk
Rys. Lokalizacja przycisku SZCZEGÓŁY / ZARZĄDZAJ DOSTĘPEM
2. Pojawi się widok szczegółowy. Kliknij w przycisk USUŃ DOSTĘP.
Usuń Dostęp Przycisk
Rys. Lokalizacja przycisku USUŃ DOSTĘP.
3. Pojawi się okienko z potwierdzeniem. Kliknij TAK, aby usunąć dostęp do Twojej Karty Pacjenta.
Usun Dostep Potwierdzenie
Rys. Potwierdzenie usunięcia dostępu.
Pamiętaj! Jest to trwałe usunięcie dostępu. Chcąc przywrócić dostęp, konieczne będzie przejście ponownie procesu udostępniania swoich danych.