INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Udzielanie dostępu do Mojej Karty Pacjenta

Aby udzielić dostępu do swojej Karty Pacjenta:
  • Lekarzowi/Personelowi Medycznemu - musisz znać swój PESEL lub Identyfikator (znajdziesz go w Karcie Pacjenta),
  • Opiekunowi - musisz znać swój Identyfikator oraz mieć przy sobie telefon z aktywnym numerem, który podano przy rejestracji konta. Na ten numer dostaniesz kod, który należy podać Opiekunowi (osoba ta musi mieć założone konto w systemie Istel Care jako Pacjent).
Proces udostępniania rozpoczyna Użytkownik (Lekarz/Personel Medyczny/Opiekun), który chce uzyskać dostęp do Twojej Karty Pacjenta.
Istelcare Instrukcja Karta V2
Rys. Schemat udostępniania Karty Pacjenta innemu Użytkownikowi.
O tym jak wygląda proces udostępniana danych między Pacjentami przeczytasz w artykule Prośba o Dostęp do Karty Pacjenta Podopiecznego.