INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Teleporada

Pacjent ma możliwość skorzystania z opcji wideoporady z Lekarzem.

Wideoporada inicjowana jest tylko i wyłącznie przez Lekarza. Zostaniesz powiadomiony o rozpoczęciu wideoporady w następujący sposób:

  • sms-em (otrzymasz link do zalogowania się na konto Istel Care)
  • e-mailem (otrzymasz link do zalogowania się na konto Istel Care, warunkiem jest uzupełnienie w systemie adresu e-mail i jego potwierdzenie)
  • po zalogowaniu na konto Istel Care w zakładce Teleporada, będziesz miał możliwość dołączyć do wideoporady

 

Aby dołączyć do wideoporady  wykonaj następujące kroki :

1. Wejdź w zakładkę „Teleporada”

Rys. Lokalizacja Zakładki Teleporada Na Stronie Głównej
Rys. Lokalizacja zakładki Teleporada na stronie głównej
2. Zobaczysz informację na temat oczekującego na Ciebie Lekarza. Kliknij przycisk DOŁĄCZ
Rys. Lokalizacja Przycisku DOŁĄCZ
Rys. Lokalizacja przycisku DOŁĄCZ

3.Wybierz przycisk ZASTOSUJ USTAWIENIA I ROZPOCZNIJ NADAWANIE

Rys. Lokalizacja Przycisku ZASTOSUJ USTAWIENIA I ROZPOCZNIJ NADAWANIE
Rys. Lokalizacja przycisku ZASTOSUJ USTAWIENIA I ROZPOCZNIJ NADAWANIE

W trakcie trwania Teleporady możesz:

  • Pisać na czacie z Lekarzem (patrz 1)
  • Włączyć/wyłączyć wideo (patrz 2)
  • Włączyć/wyłączyć dźwięk (patrz 3)
  • Włączyć/wyłączyć udostępnianie ekranu (patrz 4)
  • Zmienić ustawienia dźwięku i obrazu (patrz 5)
Rys. Widok Okna Teleporady
Rys. Widok okna teleporady

Teleporadę kończy Lekarz klikając przycisk „wyłącz"