INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Przypisanie glukometru do Podopiecznego, który jeszcze nie udostępnił swojej Karty Pacjenta

Aby przypisać glukometr do Podopiecznego, który nie udostępnił Ci swojej Karty Pacjenta:
1. Podłącz glukometr do komputera.
2. Kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR.
Lokalizacja Pzycisku
Rys. Lokalizacja przycisku SPARUJ GLUKOMETR
3. Pojawi się okno wyszukiwania Pacjentów.
4. Wyszukaj Pacjenta wpisując jego Identyfikator Karty Pacjenta.
5. Kliknij w przycisk POPROŚ O DOSTĘP.
Wyszukiwanie Podopiecznego Zaciemniony
Rys. Wyszukiwanie Pacjenta, którego Karta ma zostać sparowana z glukometrem
6. Na numer telefonu Pacjenta zostanie wysłany kod aktywacyjny.
Sms Został Wysłany
Rys. Komunikat informujący, że SMS został wysłany
7. Kliknij w przycisk PROŚBA WYSŁANA. WPROWADŹ KOD.
Przycisk Wprowadz Kod
Rys. Do Pacjenta wysłaliśmy SMS, który należy wprowadzić po klikniciu w przycisk PROŚBA WYSŁANA. WPROWADŹ KOD
8. Pojawi się okno, gdzie należy wpisać kod dostępu.
Okno Wprowadz Kod
Rys. Wprowdź kod dostępu, który Pacjent otrzymał w SMS-ie
9. Po wpisaniu kodu kliknij w przycisk WYŚLIJ. Glukometr zostanie przypisany do wybranego Pacjenta. Informacja o tym, jaki Pacjent jest przypisany do danego glukometru pojawi się w sekcji „Pacjent”.
Użytkownik Przypisany Do Glukometru Zaznaczenie
Rys. Sparowany glukometr, pojawiła się sekcja "Pacjent"