INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Przypisanie glukometru do Karty Pacjenta

Aby przesyłać pomiary z glukometru, musisz wcześniej przypisać go do swojej Karty Pacjenta lub Karty Podopiecznego:

1. Podłącz glukometr do komputera.

2. Kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR.
Lokalizacja Pzycisku
Rys. Lokalizacja przycisku SPARUJ GLUKOMETR
3. Zostaniesz przekierowany do widoku Użytkownicy. Kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR przy Użytkowniku, do którego chcesz przypisać glukometr.
Wybierz Użytkownika Moja Karta Lub Podopiecznego
Rys. Widok Użytkownicy, na liście wyświetla się Twoja Karta Pacjenta (na niebiesko) i Karta Podopiecznego.
4. Po sparowaniu glukometru pojawi się przycisk ZAPISZ POMIARY DO KARTY PACJENTA.
Zapisz Pomiary Do Karty Pacjenta Przycisk
Rys. Po poprawnym sparowaniu glukometru i Karty Pacjenta pojawi się przycisk do przesłania pomiarów

Glukometr pozostanie przypisany do danej Karty Pacjenta do momentu przypisania go do innej Karty Pacjenta Podopiecznego. Opis tego procesu znajdziesz w artykule Przypisanie glukometru do innej Karty Pacjenta Podopiecznego