INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Podłączanie Glukometru

Glukometr do komputera należy podłączyć za pomocą kabla dołączonego do zestawu, przez port USB. Kroki jakie należy wykonać:
  1. Przejdź w menu do „Podłączone urządzenia”
  2. Zainstaluj serwis 
  3. Podłącz glukometr do komputera
  4. Włącz glukometr
  5. W sekcji zatytułowanej „Glukometr” pojawi się podłączane urządzenie
Podłaczony Glukometr
Rys. Widok sekcji "Glukometr" po poprawnym podłączeniu urządzenia

System Istel Care pozwala na podłączenie tylko jednego glukometru w danej chwili. Jeżeli chcesz skorzystać z innego urządzenia kliknij w przycisk ROZŁĄCZ GLUKOMETR, a następnie podłącz kolejne urządzenie.

Rozlacz Glukometr (1)
Rys. Umiejscowienie przycisku ROZŁĄCZ GLUKOMETR

Nadawanie numeru seryjnego

Niektóre glukometry wymagają nadania im numeru seryjnego. Aby to zrobić, upewnij się, że glukometr jest włączony, a następnie kliknij w przycisk NADAJ NUMER SERYJNY. System nada urządzeniu numer automatycznie.

Artboard – 1
Rys. Podłączony glukometr, który wymaga nadania numeru seryjnego
Artboard – 2
Rys. Nadawanie numeru seryjnego - komunikat, że glukometr jest wyłączony
Artboard – 3
Rys. Komunikat o pomyślnym nadaniu numeru seryjnego