INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Wykresy

Przy każdym z wykresów znajduje się ikona z dodatkowym menu. Po kliknięciu w nią pojawi się lista wyboru. Opcje jakie tam znajdziesz, to:

  • zobacz na pełnym ekranie
  • drukuj wykres
  • pobierz obraz PNG
  • pobierz obraz JPG
  • pobierz PDF
  • pobierz SVG
  • pobierz CSV
  • pobierz XLS
Menu Przy Wykresie
Rys. Menu przy wykresie

Wykresy są interaktywne i skalują się przy różnych rozdzielczościach.
Jednostki na osiach po włączeniu pełnego ekranu lub w zależności od rozdzielczości ekranu mogą znajdować się w różnej odległości. Wpływa to jedynie na sposób wyświetlania danych.

Pomiar na wykresie jest oznaczony jako punkt. Po na jechaniu na dany punkt wyświetli się okienko szczegółu.

Okienko Szczegółu
Rys. Okienko szczegółu pomiaru temperatury.
Pomiary w normie to te, które znajdują się na zielonym polu. Pomiary powyżej klasyfikowane są jako wysokie, a poniżej – jako niskie.