INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Usuwanie pomiaru

Aby usunąć ręcznie wprowadzony pomiar:
1. W widoku dzienniczka wybierz rekord z pomiarem, który chcesz usunąć i kliknij w strzałkę w dół, przy przycisku EDYTUJ.
2. Kliknij w opcję Usuń.
Opcja Usuń
Rys. Lokalizacja przycisku Usuń pomiar.
3. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz usunąć pomiar temperatury. Kliknij „Potwierdzam”, aby to zrobić.
Usun Pomiar Potwierdzenie
Rys. Komunikat potwierdzający usuwanie pomiaru.
Można usunąć tylko pomiary dodane ręcznie do systemu Istel Care. Nie ma możliwości usunięcia pomiarów przesyłanych z urządzenia.