INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Glukoza

W tej zakładce znajdziesz pomiary dotyczące zawartości glukozy we krwi. Dane przedstawione są w formie tabelarycznej (dzienniczek) oraz na wykresach z możliwością filtrowania. System Istel Care posiada również opcję generowania raportów z wybranymi informacjami.

Jednostka, w jakiej przedstawione są pomiary, to mg/dl. Kliknij w strzałkę przy jednostce w zakładce GLUKOZA lub po przejściu do USTAWIEŃ, aby dokonać zmiany na mmol/L (i odwrotnie).

29 (1)
Rys. Możliwość zmiana jednostki glukozy w sekcji Ustawienia
30
Rys. Możliwość zmiany jednostki glukozy w zakładce Glukoza

Filtrowanie

Funkcja ta działa dla całej zakładki Glukoza, co znaczy, że przy przełączaniu się między Podsumowaniem, Dzienniczkiem a Wykresami nie musisz na nowo ustawiać daty i innych parametrów filtrowania.

Filtry nie wpływają na wykres Ambulatoryjny Profil Glikemii. Jest on obsługiwany przez filtr, przy pomocy którego wybiera się pożądany zakres dat.

31
Rys. Filtrowanie i filtrowanie zaawansowane

Domyślnie system ustawiony jest na wyświetlanie pomiarów z ostatnich 14 dni. Parametr ten możesz zmienić klikając w listę wyboru oznaczoną jako „Ostatnich dni” (patrz 1). Filtrowanie możesz ustawić na:

 • Własny zakres, czyli ustawienie dowolnej daty
 • 7 dni
 • 14 dni
 • 30 dni

 

Pola oznaczone jako „Data od” (patrz 2) i „Data do” (patrz 3) pozwalają na wybór dat z kalendarza.

 

Filtrowanie zaawansowane

Pozwala na jeszcze dokładniejsze zawężenie wyników.

 

Lista wielokrotnego wyboru „Oznakowanie pomiaru” (patrz 4) pozwala na filtrowanie pomiarów po informacji, czy dany pomiar był wykonany przed, czy po posiłku. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Nieoznaczony
 • Przed posiłkiem
 • Po posiłku


Lista wyboru AKTYWNOŚĆ (patrz 5) pozwala na filtrowanie pomiarów po informacji, czy wykonanemu pomiarowi towarzyszyła aktywność fizyczna. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Nie oznaczono
 • Wysoka
 • Umiarkowana
 • Niska

 

Lista wielokrotnego wyboru „Wyniki” (patrz 6) pozwala na filtrowanie pomiarów po informacji, czy dany pomiar mieścił się w ustalonym dla Pacjenta zakresie normy. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Wysokie
 • W normie
 • Niskie


Dodatkowe opcje filtrowania, czyli filtry zaawansowane (patrz 7), to:

 • Stres – podczas pomiaru Pacjent odczuwał stres
 • Leki – pomiar wykonany po przyjęciu leku (jeśli poza zaznaczeniem tego filtra dodana zostanie informacja o przyjętym leku, to będzie ona widoczna w rubryce Notatki w sekcji Ostatnie pomiary)
 • Posiłek – pomiar wykonano po spożyciu posiłku (jeśli poza zaznaczeniem tego filtra dodana zostanie informacja o spożytym posiłku, to będzie ona widoczna w rubryce Notatki w sekcji Ostatnie pomiary)
 • Choroba – pomiar wykonano w trakcie odbywania choroby (jeśli poza zaznaczeniem tego filtra dodana zostanie informacja o chorobie, to będzie ona widoczna w rubryce Notatki w sekcji Ostatnie pomiary)
 • Alkohol – podczas pomiaru Pacjent był po spożyciu alkoholu

Aktywny filtr jest niebieski, nieaktywny szary.

Przycisk FILTRUJ (patrz 8) uruchamia filtrowanie danych.

Przycisk WYCZYŚĆ FILTRY (patrz 9) przywraca domyślne ustawienia filtrów.