INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Dodawanie pomiaru ręcznie

Aby dodać pomiar ręcznie należy kliknąć w przycisk DODAJ NOWY POMIAR znajdujący się nad dzienniczkiem, po prawej stronie.

Dodaj Nowy Pomiar
Rys. Lokalizacja przycisku DODAJ NOWY POMIAR

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danymi:

Data pomiaru (patrz 1)
Godzina pomiaru (patrz 2)
Wynik (patrz 3)
Oznaczenie pomiaru (patrz 4)
Aktywność (patrz 5)
Stres (patrz 6)
Dodatkowe znaczniki: Leki, Posiłek, Choroba, Alkohol (patrz 7)

Nowy Pomiar Formularz (1)
Rys. Formularz dodawania nowego pomiaru ręcznie

Oznaczenie pomiaru w kontekście posiłku na wykresach i w dzienniczku występuje w formie graficznej.

Ic Oznaczeniav4
Rys. Oznakowanie pomiaru w kontekście posiłku.

Oznaczenia kolorystyczne pomiarów w dzienniczku i na wykresach:

  • pomiary o wartości wysokiej – kolor czerwony
  • pomiary o wartości w normie – kolor zielony
  • pomiary o wartości niskiej – kolor niebieski
W dzienniczku klasycznym pomiary wprowadzane ręcznie są oznakowane ikoną "rączki" (patrz 8), natomiast pomiary dodane z urządzenia, mają ikonę "glukometru" (patrz 9).
Dodany Pomiar Ręcznie (1)
Rys. Widok na dzienniczek z pomiarem ręcznym i pomiarem automatycznym.
Ic Oznaczenia2v2
Rys. Oznaczenie sposobu wprowadzenia pomiaru do systemu.