INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Podsumowanie

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów

Raporty
Rys: Lokalizacja przycisków do generowania raportów
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres liniowy.
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat oraz wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Tabela z podsumowaniem pomiarów
Informacje zawarte w tabeli w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry:

Waga – wartość minimalna (patrz 1) – najniższa zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie 

Waga – wartość średnia (patrz 2) - średnia zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie 

Waga – wartość maksymalna (patrz 3) - najwyższa zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie 

BMI – wartość minimalna (patrz 4) - najniższy wskaźnik masy ciała w wybranym okresie 

BMI – wartość średnia (patrz 5) - średni wskaźnik masy ciała w wybranym okresie 

BMI – wartość maksymalna (patrz 6) - najwyższy wskaźnik masy ciała w wybranym okresie 

Ilość pomiarów łącznie (patrz 7) - łączna ilość pomiarów wykonana w wybranym okresie oraz średnia ilością pomiarów wykonana w ciągu 

BMI (wskaźnik masy ciała) to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.
Tabela Podsumowanie
Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów

Wykresy i dzienniczek

W zakładce "Wykresy" znajdują się: wykres liniowy i wykres nakładający.

Po przejściu do zakładki "Dzienniczek" zobaczyć można szczegóły zapisanych pomiarów.

Szczegółowe opisy tych wykresów i dzienniczka znajdziesz w podpunkcie: Wykresy Dzienniczek