INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Powiadomienia

Jako Opiekun możesz włączyć powiadomienia informujące, że Podopieczny dokonał pomiaru poza limitem lub nie wprowadza pomiarów w określonym czasie. Te powiadomienia będziemy wysyłać jako wiadomość e-mail.

1. Na liście Moi Podopieczni rozwiń dodatkowe menu, klikając w strzałkę w dół przy przycisku POKAŻ.
2. Wybierz z niego pozycję EDYTUJ USTAWIENIA POWIADOMIEŃ.
Powiadomienia
Rys. Edytuj ustawienia powiadomień.
Powiadomienia Widok (2)
Rys. Widok ustawień powiadomień.

3. Aby zapisać wprowadzone ustawienia powiadomień, kliknij w przycisk ZAPISZ ZMIANY.

Zapisz Zmiany
Rys. Lokalizacja przycisku ZAPISZ ZMIANY.