INSTRUKCJA
PANEL PACJENTA

Moi Podopieczni

Podopieczny, to osoba, która udostępniła swoją Kartę Pacjenta innemu Użytkownikowi (Opiekunowi). Opiekun ma wgląd do wszystkich danych swojego Podopiecznego, możliwość edycji pomiarów wprowadzonych ręcznie oraz dodania nowych.

Aby otworzyć Kartę Pacjenta podopiecznego:

1. Przejdź do zakładki: Moi Podopieczni.

Widok Moi Podopieczni W Menu
Rys. Lokalizacja Moi Podopieczni w w menu głównym.
2. Znajdź Podopiecznego za pomocą wyszukiwarki (patrz 1) lub na liście (patrz 2).
Widok Moi Podopieczni Numeracja
Rys. Wyszukiwarka i lista użytkowników, którzy udostępniają Ci Kartę Pacjenta.
3. Kliknij w przycisk POKAŻ przy nazwisku Podopiecznego, którego Kartę Pacjenta chcesz wyświetlić.
Lokalizacja Przycisku POKAŻ
Rys. Lokalizacja przycisku POKAŻ.
4. System przeniesie Cię do Karty Pacjenta Twojego Podopiecznego.
Moi Podopieczni Karta Pacjenta
Rys. Widok na Kartę Pacjenta Podopiecznego.